Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 11 of 11 (0.002 secs)
You searched for: (collection:gross OR mediatype:gross) AND -mediatype:collection AND firstCreator:J
[texts]Herrn Johann Philip Graumanns, königlich-preussischen geheimen Finanz-Raths ..., Gesammlete Briefe von dem Gelde, von dem Wechsel und dessen Cours, von der Proportion zwischen Gold und Silber, von dem Pari des Geldes und den Münzgesetzen verschiedener Völker, besonders aber von dem englischen Münzwesen - Graumann, Johann Philipp, 1690?-1762
Signatures: a b (-b4) A-Z 2A1; )(² 2B-2H
Keywords: Money; Foreign exchange; Coinage
Downloads: 483
[texts]The way to be wise and wealthy; recommended to all. Apply'd, more particulary, and accommodated to the several conditions and circumstances of the gentleman, the scholar, the soldier, the tradesman, the sailor, the artificer, the husbandman - J. S. (John Sowter)

Keywords: Conduct of life; Success
Downloads: 268
[texts]Reflections on the commerce of the Mediterraneanay result to the English by holding possessions in the Mediterranean, as nearly to equal their West India trade [electronic resource] - Jackson, John, b. 1742
Errata at end
Downloads: 202
[texts]A dictionary of mechanical science, arts, manufactures, and miscellaneous knowledge .. (Volume 1) - Jamieson, Alexander

Keywords: Technology; Industrial arts
Downloads: 1,574
[texts]A dictionary of mechanical science, arts, manufactures, and miscellaneous knowledge .. (Volume 2) - Jamieson, Alexander

Keywords: Technology; Industrial arts
Downloads: 1,216
[texts]General maxims in trade, particularly applied to the commerce between Great Britain and France - Janssen, Theodore, Sir, 1658?-1748
By Sir Theodore Janssen. Cf. Brit. mus. Cat.; Dict. nat. biog.; Palgrave, Dict. pol, econ.; also reprint in Somers tracts, 4th col., v. 4, p. 147-154; 2d ed., v. 13, p. 287-293
Downloads: 158
[texts]A treatise on diamonds and pearls : in which their importance is considered: and plain rules are exhibited for ascertaining the value of both; and the true method of manufacturing diamonds - Jeffries, David

Keywords: Precious stones
Downloads: 388
[texts]Money and the mechanism of exchange - Jevons, William Stanley, 1835-1882

Keywords: Money; Exchange
Downloads: 470
[texts]An essay on the distribution of wealth and on the sources of taxation. By the Rev. Richard Jones ... [microform] - Jones, Richard, 1790-1855

Keywords: Rent (Economic theory)
Downloads: 452
[texts]Alegemeene verhandeling van de heerschappy der zee: en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is, in oude en nieuwer schryvers; en byzonderlyk de oude rechten der Rhodiërs en Romeinen; die van Oleron, Wisbui, de Hanse steden, keizer karel, en koning Philips den IIden, en andere; met keurige aantekeningen en aanmerkingen. Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeevan in 1681: met eene verzameling van tractaaten van commercie en navigatie, geslooten in deeze en voorleede eeuwe. Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van England ... In alle welke breedvoerig zyn verklaard, de rechten en costumen der kooplieden en rechtbanken in zaaken van bodemery, assurantiën, certepartyen, connossementen, zeeroof, brieven van marque en represaille - Justice, Alexander
Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van England. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp; met eene vergelykinge van het gedrag der Franschen en Engelschen in zee-zaaken, eene proeve rakende de scheepsmagt der Engelschen, getrokken uit authenike gedenkschriften; uittreksels van alle acten van het Parlement, de marine raakende; inzonderheid die tot instellinge van artikels en orders tot reg...
Keywords: Great Britain. Royal Navy; Maritime law; War, Maritime (International law); Naval law
Downloads: 723
[texts]Thoughts on the present state of affairs with America, and the means of conciliation - Pulteney, William

Keywords: United States -- Politics and government 1775-1783
Downloads: 228
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)